AMANATI ევროპა ჩვენი არჩევანია
ქართ
ნავიგაცია

მომხმარებლის პირობები:

 

შემსრულებელი: ”ამანათი”
მომხმარებელი: ფიზიკური/იურიდიული პირი, რომელიც სარგებლობს  “ამანათი”-ს გადაზიდვის სერვისით
კომპანია “ამანათი”-ში მომხამრებლის რეგისტრაცია უფასოა და ნებაყოფლობითი. რეგისტრაცია ხორციელდენა ვებ-გვერდზეwww.amanati.com მომსახურების პირობები საჯაროა. კომპანია “ამანათი”-ს მომსახურებით სარგებლობა ნიშნავს, რომ მომხმარებელი დაეთანხმა აღნიშნულ მომსახურების პირობებს, მხოლოდ მისი გაცნობის შემდეგ.1. ტრანსპორტირების ღირებულება, გზავნილის წონის დამრგვალება და გადახდა:


1.1 ტრანსპორტირების ღირებულება გამოითვლება გზავნილის საერთო წონის მიხედვით, მისი რეალური და მოცულობითი წონის გათვალისწინებით. თუ მოცულობითი წონა აჭარბებს რეალურს, მაშინ ტრანსპორტირების გადასახადი დაითვლება მოცულობითი წონიდან.
1.2 მოცულობითი წონა გამოითვლება შემდეგნაირად: გზავნილის სიგრძე, სიგანე და სიმაღლე გადამრავლდება და გაიყოფა 6000-ზე.
1.3 ტრანსპორტირების ღირებულება შეადგენს 1კგ -8 ევროს(გერმანია) ,1კგ - 7.2 აშშ დოლარი (ამერიკა),
 1კგ -8 ევროს(ესპანეთი)  (გადახდის დღისთვის ევროს/დოლარის შესყიდვის კურსით ლარებში)

1.4  0.500 კგ-მდე წონის ამანათების ტრანსპორტირების ღირებულება 4 ევროს(გერმანია)  შეადგენს. მინიმალური წონა არის 0.500 კგ.

1.5  0.350 კგ-მდე წონის ამანათების ტრანსპორიტრების ღირებულება 2.52 დოლარს(ამერიკა) შეადგენს. მინიმალური წონა არის 0.350 კგ.

1.6  0.500 კგ-მდე წონის ამანათების ტრანსპორიტრების ღირებულება 4 ევროს(ესპანეთი) შეადგენს. მინიმალური წონა არის 0.500

 


2. გზავნილის მოცულობის შემცირება:


2.1 გზავნილის მოცულობის შემცირება ნიშნავს შეფუთვის სიცარიელის მინიმიზაციას. ჩვენ ვახდენთ ამანათების ავტომატურად გადაფუთვას პარკებში , ზომების შემცირების მიზნით. თუ არ გსურთ რომ თქვენი ამანათი გადაიფუთოს, გთხოვთ წინასწარ შეატყობინოთ ჩვენს ოპერატორს შეკვეთის განხორციელებისას.

2.2 ელექტრო ტექნიკის და ადვილად მსხვრევადი პროდუქციის ყუთების ზომაში შემცირება უსაფრთხოების მიზნით არ ხდება.
2.3 დაზღვეული გზავნილი მოცულობის შემცირების სერვისს არ ექვემდებარება.

 


3. კურიერის მომსახურება:


3.1 ჩვენი კურიერის მომსახურება თბილისის უბნები 5 ლარია. თბილისის გარე უბნები* 8 ლარად და საქართველოს რეგიონები 10 ლარიდან. (საკურიერო მომსახურება თბილისში მუშაობს  მხოლოდ გერმანიიდან ამანათების ჩამოსვლის პირველ და მეორე დღეს,კურიერის თანხა აუცილებლად უნდა დარიცხოთ ტრანსპორტირების  დეპოზიტზე )

*თბილისის გარე უბნებში შედის: ზაჰესის დასახლება/ ვარკეთილის მეურნეობის დასახლება/აეროპორტის დასახლება/ რუსთავის გზატკეცილი/ გლდანი /გლდანულა/ვაზისუბანი/ავჭალა/აფრიკა/დამპალო/ფონიჭალა/.
3.2 ვებ-გვერდზე მომხმარებლის მისამართის ცვლილება შესაძლებელია მხოლოდ გზავნილის თბილისის საწყობში მიღებამდე.
3.3 სანამ კურიერი მოვა ფიქსირებულ მისამართზე, იგი დარეკავს თქვენს მობილურ ნომერზე და თუ თქვენთან კავშირი არ განხორციელდა, გზავნილს დააბრუნებს საწყობში.

3.4 ამანათის მისაღებად საჭიროა მომხმარებელმა თან იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი.
3.5 გზავნილის მესამე პირზე გადაცემა დაუშვებელია.4. დაზღვევა და დაზღვევის პირობები:

 

4.1 კომპანია ,,ამანათი,, არ აგებს პასუხს, დაუზღვეველი ამანათების, საჰაერო გადამზიდის მიერ დაზიანების ან დაკარგვის შემთხვევაში. მხოლოდ კომპანია ,,ამანათი,,-ს მიერ მომხმარებლისთვის გამოწერილი ამანათებია 100%-ით დაზღვეული დაზიანება/დაკარგვისგან. 
4.2 გზავნილის დასაზღვევად საჭიროა წინასწარ (ამანათის საქართველოში გადმოგზავნამდე) დაიდოს ხელშეკრულება და თან დაერთოს გზავნილის ორიგინალი ინვოისი.
4.3 დაზღვევა მოიაზრებს გზავნილის დაცვას გარე დაზიანებისგან ან დაკარგვისგან, ორიგინალი ინვოისის 2,5% საფასურს, არაუმეტეს 300 ლარს.
4.4 კერძო პირის ან ონლაინ-მაღაზიის მიერ გამოგზავნილი ამანათი/ პროდუქცია, ავტომატურად დაზღვეული არ არის.
4.5 გზავნილი, რომელსაც ორიგინალი ინვოისი თან არ ერთვის არ დაიზღვევა.
4.6 მსხვრევადი საქონელი დაზღვევის მიერ არ ანაზღაურდება, თუ შეფუთვა ვიზუალურად დაზიანებული არ არის.
4.7 მოცულობის შემცირების სერვისი დაზღვეულ გზავნილზე არ განხორციელდება და გზავნილი გამოიგზავნება ორიგინალი შეფუთვით.
4.8 სადაზღვევო გადასახადი ანგარიშდება 
ორიგინალი ინვოისის 2,5% საფასურისგან, მაქსიმუმი ერთ ამანათზე 300 ლარს შეადგენს და ანაზღაურდება განაცხადის წარდგენიდან ერთი თვის განმავლობაში. 

4.9 300 ლარზე მეტი ღირებულების ამანათის სადაზღვევო პრემია, მისი ღირებულების 5 %-ს შეადგენს და იგი უნდა დაიფაროს ამანათის საქართველოში გადმოგზავნამდე.

 

 

                                                                                                              

5. დეკლარირება / გადაფუთვა / განბაჟება:


5.1 გზავნილი, რომლის ღირებულება აღემატება 300 ლარს ან 30 კილოგრამს, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ექვემდებარება განბაჟებას მინ 18% სრული ღირებულების . ბაჟის გადახდა ხორციელდება დეკლარაციის მიღებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში ნებისმიერ ბანკში. თუმცა შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის ახალი რეგულაციის მიხედვით, წითელ დერეფანში მოხვედრილი განსაბაჟებელი ამანათების გარკვეული რაოდენობა გაიცემა მხოლოდ დღგ-ს გადახდის ქვითრის წარდგენის შემდეგ. ამანათების აღნიშნულ ჯგუფში მოხვედრას განსაზღვრავს საბაჟო შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით დეკლარაციის დაბეჭდვის დროს.(გაითვალისწინეთ რომ ერთი და იმავე ონლაინ მაღაზიიდან სხვადასხვა დროს შეძენილი პროდუქცია თუ იგზავნება ერთ რეისზე თანხის გაანგარიშება ხდება  ჯამურად) 

5.2 მომხმარებელი ვალდებულია განახორციელოს დეკლარირება> www.a-manati.com გვერდზე არსებული ,,ახალი ამანათის დეკლარირება,, ფორმულარის შევსებით. ამანათები დეკლარაციის გარეშე დარჩება შესაბამის საწყობში, სანამ არ მოხდება მათი სრული დეკლარირება.(ეხება გერმანიის საწყობს) ამერიკიდან და ესპანეთიდან  ამანათები  მიიღება და გამოიგზავნება  ხოლო მათი დეკლარირება  უნდა მოხდეს  ჩამოსვლამდე რომ არ შეიქმნას  პრობლემა ამანათის  გამოტანისას . 
5.3 კომპანია ამანათი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს მიმღების სახელზე გერმანიის საწყობში მიღებული ნივთის გადახდის დასტური, მომხმარებელი ვალდებულია მოკლე ვადებში წარადგინოს გადახდის დასტური, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამანათი არ გამოიგზავნება საქართველოში და მომხმარებელს დაეკისრება უკან გაგზავნის ხარჟი.დეკლარირების სისწორეზე სრულ პასუხისმგებლობას ღებულობს მომხმარებელი.
5.4 იმ შემთხვევაში, თუ საბაჟო სამსახური ან ფინანსთა სამინისტრო დააკისრებს საჯარიმო სანქციას კომპანია “ამანათს”იმის გამო, რომ მომხმარებელმა მომსახურების პირობები დაარღვია-პროდუქციის არასრული ან არაზუსტი დეკლარირება გააკეთა, აღნიშნული ჯარიმის გადახდა დაეკისრება მომხმარებელს. 
კომპანიის მომსახურების საფასური გადახდილ უნდა იქნას საბაჟო პროცედურების დაწყებამდე.
5.5 მომხმარებლის მიერ აკრძალული საქონლის გადაგზავნის შემთხვევაში, კომპანია “ამანათი” პასუხს არ აგებს საბაჟო სამსახურის მიერ გზავნილის დაყადაღებაზე.

5.6 გადაფუთვის სერვისის გადასახადი (1 ევრო) ეხება მხოლოდ ევროპიდან მომხმარებლის მიერ პირდაპირ ონლაინ~მაღაზიაში შეზენილ ან პირადი გზავნილის ამანათებს. ჩვენი დახმარებით შეძენილი ამანათების გადაფუთვა უფასოა და შედის მომსახურების გადასახადში(იხილეთ პუნქტი 2.). გადაფუთვას არ ექვემდაბერა ელექტრონული და მსხვრევადი პროდუქცია.

5.7 მომხმარებლის მიერ ჩამოსულ ამანათზე უარის თქმის შემთხვევაში კომპანია ამანათი იტოვებს უფლებას დააჯარიმოს მომხმარებელი1000 ევროს ექვივალენტი ლარში! 

5.8 მომხმარებლის მხრიდან გასანბაჟებელი ამანათის  ინვოისის  არ წარდგენის შემთხვევაში  , ვადის  ამოწურვის შემდეგ (30 დღე) ამანათი  გადაეცემა  სახელმწიფოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად . 


6. შეკვეთის პირობები


ფირმა ,,ამანათი,, გთავაზობთ ონლაინ-მაღაზიებში  ანგარიშსწორების ორ სისტემას:
6.1 ანგარიშსწორება სასურველი ნივთის შეძენისთანავე ონლაინ-მააზიაში თქვენი საკრედიტო ბარათით.  (ამ შემთხვევაში არ იხდით მომსახურების გადასახადს 5%-ს). თქვენს მიერ შეცდომით გამოწერილ ამანათებზე კომპანია ,,ამანათი,, პასუხისმგებლობას არ იღებს და ამგვარი ამანათების უკან გაგზავნა ფასიანია: 1-დან 10-კგ.-მდე ამანათების უკან გაგზავნა ჯდება 10 ევრო. 10-კგ.-ზე მძიმე ამანათები 20 ევროდან. მომხმარებლის მიერ გადახდაზე უარის თქმის შემთხვევაში ძალაში შედის მომხმარებლის პირობების 5.7 პუნქტი.

6.2 სასურველი ნივთის გამოწერა ჩვენი მეშვეობით (მომსახურება 5-%-). მომსახურების გადასახადის მინიმუმია 2€ ამანათის კურსის მიხედვით.

ა)  შეავსეთ თქვენი დეპოზიტი შესაბამისი თანხით (პროდუქციის + შიდა შიფინგის+ მომსახურების მაქსიმუმ 5%).

ბ)  გააფორმეთ შეკვეთა შესაბამისი ფორმულარით ონლაინ რეჟიმში, ან მობრძანდეთ ჩვენს ოფისში შეკვეთის ადგილზე გასაფორმებლად.
ბ)  შეკვეთის მიღების შემდეგ, თქვენს ამანათის გვერდზე აისახება  პროდუქციის ინვოისი PDF ფორმატში. გადახდა ხდება ,,გადავიხადოთ,, ღილაკზე დაჭერით. თქვენს დეპოზიტს ავტომატურად ჩამოეჭრება შესაბამისი ინვოისის თანხა.
დ) ამანათის ტრანსპორტირების გადასახადს იხდით გზავნილის ჩვენს უცხოეთის საწყობში შემოსვლის შემდეგ ან ამანათის გატანისას,  მაქსიმალური ვადაა 1 თვე.

ე) ოფისიდან გატანილ ამანათზე კომპანია ამანათი პასუხს აღარ აგებს. შესრულებული შეკვეთის მომხმარებლის მხრიდან გაუქმების მოთხოვნის შემთხვევაში, მომხმარებელს უბრუნდება მხოლოდ პროდუქციის თანხა, შიდა შიფინგის და მომსახურების 5% გარეშე!

6.3 დეპოზიტის გარეშე შესრულებული შეკვეთები უქმდება 6 საათის განმავლობაში (H&M-ზე მაქსიმუმ 30 წუთში).  დაგვიანებული თანხის შემოტანის შემთხვევაში, ფირმა ,,ამანათი,, თავიდან იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას შეკვეთის შეუსრულებობაში! გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ, ევროპულ ონლაინ-მაღაზიებში, იაფი ან ჩამოფასებული პროდუქცია შეზღუდული ან მცირე რაოდენობით არის განთავსებული და სწრაფად იყიდება.

6.4  თქვენი ბარათით გამოწერის შემთხვევაში გაითვალისწინეთ ,რომ ამანათის შეძენისას ინფორმაციაში ყოველთვის უნდა ერთვოდეს ყველა ის პარამეტრი, რომელიც მოცემულია თქვენს პირად ოთახში მისამართის ველში. თუ ამანათს მომხმარებლის/მაღაზიის მიერ არ აქვს დართული სწორი პარამეტრები, არ ემთხვევა ან აკლია პირადი ოთახის ნომერი, სახელი და გვარი, შეცდომით არის მოწოდებული თრექინგი - კომპანია პასუხს არ აგებს ასეთი ამანათის დროულად მიწოდებასა და მომხმარებლისთვის გადაცემაზე. პროცედურა გახანგრძლივდება გაურკვეველი ვადით პროდუქციის სრულ იდენტიფიკაციამდე ინვოისისა და ამანათის შემადგენლობის საფუძველზე.

6.5 ესპანეთიდან  და გერმანიიდან ჩვენი დახმარებით შეკვეთის გამოწერის შემთხვევაში, ამანათი არ აგებს  პასუხს მაღაზიის მხრიდან დაშვებულ შეცდომებზე. შეკვეთებზე გადამოწმების სერვისი  არ  მოქმედებს.  

 

6.6. კურსის ცვლილება საიტზე ეხება ყველა გადასახდელ ინვოისს. 


7. პროდუქციის საიმპორტო შეზღუდვები:


7.1 პროდუქცია,რომლის იმპორტი საქართველოში შეზღუდულია.
    ასეთ პროდუქციას განეკუთვნება:
 

•    ბიო არომატიზატორები.
•    საღებავი.
•    ალკოჰოლური სასმელები.
•    საკვები პროდუქცია.
•    ფეთქებადი ნივთიერებები ან პროდუქცია.
•    პორნოგრაფიული სახის პროდუქცია.
•    ცხოველები, მცენარეები, თევზები. ჩიტები, მღრღნელები და ა.შ.
•    ტოქსიკური ნივთიერებები.
•    ცეცხლსასროლი იარაღები,ნაწილები ან იარაღის აქსესუარები, პნევმატური იარაღი.
•    თუთუნი,კანაფი,ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი პროდუქცია ან მცენარეები,ან მათი თესლი.
•    ცხოველების ფიტულები,ძვლები,ბეწვი,სპილოს ძვალი და ა.შ.
•    რეალური ფული-მონეტები ან ბანკნოტები.

•    ნებისმიერი პროდუქცია  ფხვნილის სახით .
•    სუნამო.
•    ჟურნალები და კატალოგები.

•    ელექტრო ბატარიები , ელექტრო სიგარეტები და აკუმულიატორები.

•    ელექტრო  ტექნიკა რომელსაც აქვს   ბატარეა (მობილური  , ლეპტოპი ,  პლანშეტი, ჭკვიანი მტვერსასრუტი და ა.შ.)

7.2 მომხმარებლის მიერ აკრძალული პროდუქციის გადაგზავნის შემთხვევაში ,კომპანია “ამანათი” პასუხს არ აგებს საქართველოში საქონლის მოწოდებაზე, ან საბაჟო სამსახურის მიერ გზავნილის დაყადაღებაზე.

7.3 თუ მომხმარებელი აკრძალულ პროდუქციას მაინც გადაგზავნის კომპანია “ამანათის”გერმანიის საწყობში, კომპანია იხსნის პასუხისმგებლობას უკან გადაუგზავნოს აკრძალული გზავნილი ონლაინ-მაღაზიას ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც გზავნილი გამოაგზავნა. ზემოხსენებული დარღვევის შემთხვევაში მომხმარებელს შეუწყდება მომსახურება და დაჯარიმდება. შეზღუდული საქონლის სრული სიის სანახავად, გთხოვთ ესტუმროთ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს http://www.mof.ge/1788#2 ვებგვერდს.


8. ფრენის გეგმა, გადახდისა და გზავნილის მიღების დრო:


8.1 ამანათები იგზავნება გერმანიიდან კვირაში ერთხელ ყოველ ხუთშაბათს და ჩამოდის ორშაბათობით.(გაცემა ხდება შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან)

8.1.1  ვირუსთან დაკავშირებით გერმანიიდან  ამ ეტაპზე  2 კვირაში  ერთხელ  არის რეისი, დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით.

8.2 ამანათები ამერიკიდან გამოიგზავნება კვირაში  2-ჯერ : სამშაბათს- (ორშაბათი-სამშაბათს შესული) და პარასკევს(ოთხშაბათი,ხუთშაბათი, პარასკევს შესული) . ამანათების ჩამოსვლისას მიიღებთ შესაბამის შეტყობინებას ,გამოგზავნიდან   4-7 დღეში ამანათები იქნება თბილისში. 

8.3 ამანათები ესპანეთიდან გამოიგზავნება ამ ეტაპზე  2 კვირაში ერთხელ და გამოგზავნიდან  თბილისში  იქნება 4-5 სამუშაო დღეში. (გაცემა ხდება შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან)

8.3 ტრანსპორტირების გადასახადი (ინვოისი) იგზავნება შესაბამისი ამანათის წონის სისტემაში შეყვანისას.

8.4 რეისის დაგვიანებაზე ფორს-მაჟორული მიზეზების გამო, ან ავიაკომპანიის განრიგის შეცვლით გამოწვეულ დაგვიანებაზე  კომპანია “ამანათი”პასუხს არ აგებს.


9. სხვა შეზღუდვები და პირობები:

9.0 კომპანია  ამანათი  უფლებას იტოვებს  გაასხვისოს ამანათი (მომხმარებელთან შეთანხმების გარეშე)  რომელიც  6 (ექვს) თვეზე მეტხანს  დარჩება  ჩვენს   ნებისმიერ  საწყობში.  ეხება როგორც გადაუხდელ ,ასევე  გადახდილ ამანათებს  . 

9.1  კომპანია “ამანათი”პასუხისმგებლობას არ იღებს ონლაინ - მაღაზიების მიერ შეცდომით გამოგზავნილ პროდუქციაზე (ფერი / ზომა), შეკვეთები ხორციელდება მომხმარებლის მიერ გადმოგზავნილი ლინკებით (ბმული) და მხოლოდ ჩვენს მიერ შეცდომით შეკვეთილ პროდუქციაზე მოხდება თანხის სრული ანაზღაურება.
9.2 კომპანია “ამანათი” მომხმარებელი ვალდებულებას იღებს ყველა მის მიერ ონლაინ-მაღაზიებში პროდუქციის გამოწერისას, ან სხვა გზებით  გამოწვეული ანგარიშების დავალიანების დროულ გადახდას. წინაამღდეგ შემთხვევაში მომხმარებლის მონაცემები და დავალიანება გადაეცემა გერმანიის და საქართველოს შესაბამის სასამართლოებს.

9.3 მომხმარებლის მიერ ჩვენი გადაზიდვის მომსახურებით ჩამოტანილ ამანათზე უარის თქმის შემთხვევაში, ჯარიმა 1000 ევროს ექვივალენტი ლარში!  კომპანია ამანათი იტოვებს უფლებას, მომხმარებელს წინასწარ შემოატანინოს  ტრანსპორტირების გადასახადის ნახევარი. ამანათი დარჩება ევროპის საწყობში დეპოზიტის შევსებამდე. დასაწყობების გადასახადი როგორც გერმანიის საწყობში, აგრეთვე ჩამოსვლის დღიდან 1 კვირის შემდეგ დღიურად 10% შესაბამისი ტრანსპორტირების ინვოისის გადასახადის მიხედვით. ჩამოსვლის დღიდან 4 კვირაში მოხდება მთლიანი თანხის მიხედვით საჩივრის შეტანა მომხმარებლის სახელზე, ვაკის რაიონის სასამართლოში, რაც მომხმარებლის პირადი ქონების დაყადაღებას გამოიწვევს. 
9.4 კომპანია “ამანათი”ვალდებულებას იღებს მომხმარებელთან მხოლოდ იმ სერვისზე, რაც აღწერილია კომპანიის ვებ-გვერდზე.
9.5 მომხმარებელი ეთანხმება, რომ ამანათის მისაღებად წარმოდგენილი დოკუმენტი არის ნამდვილი და დოკუმენტების ნამდვილობაზე თავად აგებს პასუხს.

9.6 კომპანია იტოვებს უფლებას გამყიდველის მხრიდან  დაფიქსირებული ნებისმიერი პრეტენზიის შემთხვევაში  გადაამოწმოს მომხმარებლის  შესყიდვის ნამდვილობა და არ გასცეს ამანათი  სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე ! 

9.7 ელ-ფოსტით გამოგზავნილი წერილები, ჩატი და სატელეფონო საუბრები ინახება და კომპანია უფლებას იტოვებს გამოიყენოს ისინი დანიშნულებისამებრ.

9.8 მომხმარებლის ოთახის ანგარიშიდან  თანხის უკან დაბრუნების შემთხვევაში გაითვალისწინეთ რომ დეპოზიტიდან ჩამოგეჭრებათ ბანკის გადარიცხვის საკომისიო მინ 0,50 თეთრი . 

9.9 ყველაზე ხშირად აშშ ონლაინ მაღაზიები  თანამშრომლობენ USPS საფოსტო სერვისთან დაბალი ტარიფის გამო. თუმცა აღსანიშნავია, რომ USPS ფოსტა საკმაო ხარვეზებით მუშაობს. ხშირად არ მიაქვთ დანიშნულების ადგილამდე,ხოლო სტატუსი აჩვენებს რომ ჩაბარებულია და მით შეყავთ შეცდომაში  მომხმარებელი. კიდევ რაც უნდა ვიცოდეთ ამ ფოსტის შესახებ არის ის, რომ ამანათები დანიშნულების ადგილას არ მიაქვთ შაბათს, მხოლოდ ხორციელდება მათ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია და რეალურად ჩაბარების დღე არის ორშაბათი. ამის გამო შაბათ დღეს მინიჭებულ სტატუსს მიტანილია  („delivered“) მომხმარებელი შეჰყავს შეცდომაში.

თუ მნიშვნელოვან ნივთს იძენთ და არის საფოსტო კურიერების არჩევანის შესაძლებლობა, მიუთითეთ UPS, DHL ან FedEx (თუმცა ხშირად FedEx საბოლოო დანიშნულების ადგილამდე მისატანად ამანათებს გადაცემს ლოკალურ USPS პუნქტს). ბოლო პერიოდში "Delivered" მიტანილად აღნიშნული ამანათები რეალურად მიაქვთ 1-2 დღის დაგვიანებითაც.

 

 

9.10 ამანათის მაქსიმალური მოცულობა  რისი გამოგზავნაც შესაძლებელია  გერმანიიდან არ უნდა აჭარბებდეს 120/80/60 სმ- ს . ამ ზომებს გადაჭარბებული ამანათი ავტომატურად გაიგზავნება უკან .  

 

9.11  გაითვალისწინეთ რომ  არ ვახდენთ ესპანეთის საწყობიდან  პირადი  გზავნილების  ტრანსპორტირებას. მსგავსი შემთხვევის დადგომისას ამანათი  არ  აისახება  სისტემაში და დარჩება  საწყობში .

 

9.12  გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ  ამანათის  გაცემის კოდი  არის  კომფიდენციალური და მასზე სრული პასუხისმგობლობა გეკისრებათ თქვენ.  გთხოვთ  გადაამოწმოთ თქვენი პირადი მონაცემები გაუგებრობის თავიდან აცილების  მიზნით. კოდის მიღება ხდება მხოლოდ  სმს და ელექრონული ფოსტის  მეშვეობით. 

 

9.13  გთხოვთ  გაითვალისწინოთ , რომ გერმანიის  საბაჟოზე არსებული  წესების  თანახმად ყველა  ამანათს  თან უნდა ერთვოდეს ინვოისი ხოლო  ამანათს  რომლის ღირებულებაც აჭარბებს  1000 ევროს  , აუცილებლად  გამოგზავნისას თან უნდა ერთვოდეს  საექსპორტო დოკუმენტი . ამ დოკუმენტის არ არსებობის შემთხვევაში ტვირთი ვერ დატოვებს  გერმანიის ტერიტორიას . საბუთის დამზადება დაჯდება  40 ევრო  და დამატებით  საბაჟო ტარიფის  ნომერი  5 ევრო . რაც შეეხება  პირად  გზავნილებს მომხმარებლის  მხრიდან  უნდა  მოხდეს მათი სრული ჩამონათვალის აღწერა  დეკლარირებისას  და თანხის  მითითება . 

 

 

 

 

 

 
 

last news